Akashakrönikan

Publicerad 2023-12-12

Jag har varit gästbloggare hos Mediumförbundet och detta är mitt inlägg.

Akashakrönikan härstammar från sanskrit, där ”Akasha” betyder ”eter” eller ”rymd”. Den är som ett gigantiskt Google där du hittar information om varje själ, dess resa genom tid och rum, och dess erfarenheter i olika inkarnationer. Eller se på det som universums bok, där din själ har en sida/kapitel som berättar om din resa. Alla våra böcker är sammanflätade i Akashakrönikan – en källa till universell visdom.

Vi hör alla samman.

Här kan du få tillgång till information om både din själs ursprung och de gåvor du har.

Vi hittar även de utmaningar du har valt att utforska i denna inkarnation. Eftersom Akashakrönikan är som den femte dimensionens internet finns ingen begränsning av tid eller rum; allt är närvarande här och nu.

Är du intresserad av Akashakrönikan har du troligtvis ett öppet sinne och har kommit en bra bit i din spirituella utveckling.

Akashakrönikan kan hjälpa dig att se gamla karmiska mönster. När du blir medveten om dessa kan du skapa något nytt. Det absolut viktigaste är att titta på krönikan som en möjlighet till förändring, att hitta det bästa för just din själ och inte bara hitta information som du sedan inte har någon nytta av.

Man ska inte göra det som bara en kul grej. Det vore att slösa bort dina pengar!
Att öppna krönikan blir inte en grej som står för sig själv utan den skapar positiva förändringar som leder dig i riktning till din själs ursprung. Det blir som att skala en lök. Du tar bort ett lager i taget för att komma in till kärnan av den du verkligen är. Du får bara de svar du är redo att göra något åt här och nu.

Det finns ingen mer än du och din själ som kan ge tillåtelse att öppna din krönika. Ingen annan kan komma in i den om inte du ger ditt OK.

Ibland kan det vara så att din själ inte vill ge tillåtelse, trots att du säger OK. Det kan låta märkligt kanske, men ibland är man inte redo och då får man avbryta.

Du ska ha en tydlig intention när du öppnar din krönika. Du ska veta varför du vill öppna den och vad du vill uppnå annars kommer du inte att få några användbara svar. Med en otydlig intention eller om du går in bara för att du är nyfiken, då får du otydliga svar.

Att ha någon som ställer djupgående frågor stödjer dig i processen till en positiv förändring. Det är svårt att vara opartisk om sina egna ”blind-spots”, eftersom de är just blinda. Ibland lyckas man verkligen trassla till det för sig och tappa bort sig på livets resa.

Att hitta tillbaka till sitt ursprung blir som en befrielse.

Att utforska Akashakrönikan ger dig inte bara historisk information utan också en djupare förståelse för varför du upplever vissa mönster och utmaningar i ditt nuvarande liv. Du kan upptäcka ditt själsliga syfte, de gåvor du har med dig från tidigare liv, och de lektioner du har valt att lära dig i denna inkarnation. En sak som är viktig att komma ihåg är att du och endast du kan skapa det bästa livet för dig. Du kan få hjälp att sortera bort yttre omständigheter som du kanske tror begränsar dig och att ta eget ansvar för ditt öde.

Ibland hör man att ”det där är jag klar med”. Men då hade vi inte hittat det när vi öppnade krönikan. Du hittar bara det som fortfarande stör dig. Det kan vara saker som hände när du var barn, eller i tidigare relationer osv. Vi tittar på den energi som ligger kvar. När jag hittar något i den här inkarnationen kan jag säga till exempel; detta hänger kvar från när du var 15-20 år. Vad hände då?

Hur påverkar den energin dig nu? Vad gör du i olika situationer på grund av detta?
När det är saker som hänt i tidigare liv får du en livshistoria runt mönstret. Det kan vara att du var en nunna för 10 generationer sedan och det här och det här hände. Det intressanta är vilka program och energier som fortfarande påverkar dig oavsett vem du var i det livet.

En av de kraftfulla aspekterna av Akashakrönikan är dess roll i manifestation. Genom att förstå och lära av ditt förflutna kan du medvetet skapa din framtid. Du får insikt om de val som gynnar eller begränsar dig och kan därmed göra medvetna val för att forma det liv du önskar.

Att utforska Akashakrönikan handlar om självförbättring och andlig utveckling. Det är som att ha tillgång till den mest detaljerade kartan över ditt inre väsen. Detta hjälper dig att identifiera och lösa mönster och utmaningar som hindrar din personliga tillväxt.

Genom att öppna denna bok av visdom kan du inte bara lära av ditt förflutna utan också skapa en framtid som är i linje med din gudomliga natur.

Att se mönstren i ditt förflutna och hur de påverkar nuet ger dig verktyg att göra medvetna val och skapa positiva förändringar.

För mig personligen har det inneburit otroligt många positiva saker att öppna min krönika. Jag har fått förståelse varför jag reagerat som jag gjort i en del situationer och jag har fått mycket lättare att manifestera det jag vill.

Det har ökat förståelsen för mig själv, men också för andra. Det blev verkligen en djupdykning i mitt inre. Sådana resor bjuder både på lättare och lite svårare insikter, men oavsett har det varit mycket givande. Det har hänt många spännande saker i mitt liv under resans gång.

Det är en process man startar vid första läsningen och sedan finns det oändliga möjligheter att gå vidare. Man brukar säga The sky is the limit, men här finns ingen limit.

/Ann-Britt Bolinder
Advanced Soul Realignment® Practitioner

Blogg hos Mediumförbundet