Företag – Privatsessioner, 4 st 7,980 exkl moms

– Vi behöver återknyta till naturen för att minska stressen i våra liv

– Vi behöver mer lekfullhet, vilket ökar kreativiteten

– Lär dig att tänka problemlösande när det oväntade händer

– Lär dig hur du tar dig tillbaka från en ”screw-up”

– Samarbeta samtidigt som du behåller din personliga integritet

– Känn kraften i ordlös kommunikation

– Vi har slängt ut känslorna genom fönstret på många arbetsplatser. EQ är livsviktigt

– Att inte våga prata om känslor gör att vi går omkring som tidsinställda bomber

– Att vara nära en så stor varelse som en häst, i en trygg situation, ökar ditt självförtroende och mod

– Hästar öppnar upp möjligheten för oss att läka oss själva

– Du kommer att upptäcka nya saker både hos dig själv och andra

Företag – Privatsessioner, 4 st 7,980 exkl moms

Vi välkomnar dig ledare/företagare, som ligger ett steg före och tänker utanför boxen vad gäller ledarskap och motivation.

Alla övningar sker från marken tillsammans med oss, som är dina guider under sessionen. Våra hästar är snälla och specialutbildade för sin roll som lärare. Ingen tidigare erfarenhet av hästar behövs. Du befinner dig i en trygg miljö. Alla övningar är prestigelösa samt utan tävlingsmoment.

Upplev den lugna avstressande miljön på Gustavsborg där du lär dig nya färdigheter i en helt annan miljö än din vanliga. Vi garanterar att stressen kommer att rinna av dig. Detta blir allt viktigare i vårt samhälle där kostnaderna för sjukskrivning på grund av utmattning ökar dramatiskt.

Vi använder oss av upplevelsebaserat lärande som ökar engagemang och välmående. Vi behöver mer glädje och lek även på jobbet.

Du hittar tillbaka till naturen och får lite mer magi i livet.

Vi förser dig med insikter om en mer effektiv kommunikation och känslohantering, vilket utvecklar respekt och tillit hos människorna omkring dig.

Hästarna visar på beteenden som står i vägen för en bra kommunikation.

Du får möjlighet att experimentera fram nya lösningar på problem.

Hästar är flyktdjur och vill ha starka och fokuserade ledare. Dagens ledarskap kräver förmågan att motivera, inspirera och knyta an till medarbetarna. Insikten från övningarna med hästarna ger dessa färdigheter och skapar dynamiska ledare.

9975 kr